FlexIEbel is gespecialiseerd in de advisering over commerciële contracten in business to business (B2B), business to government (B2G) en business to consumer (B2C) relaties.

Wij houden ons bezig met het opstellen en het beoordelen van deze overeenkomsten alsmede het uitonderhandelen ervan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • distributie, franchise, agentuur en andere bijzondere overeenkomsten
 • participatie/investeringsovereenkomsten, koopovereenkomsten van aandelen en aandeelhoudersovereenkomsten
 • sourcing, inkoop en verkoop van producten en diensten
 • publiek-private samenwerkingen (PPS) en bijbehorende governance 
 • joint ventures, optie overeenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
 • algemene voorwaarden (voor zakelijke klanten of consumenten) zowel in een offline als een online omgeving
 • sui generis contracten

 

 • steel.jpg
 • business.jpg
 • handel.jpg
 • schip.jpg
 • team.jpg
 • agree.jpg

 

 

FlexIEbel is in staat om afhankelijk van uw wensen en positie zowel Nederlandstalige als Engelstalige overeenkomsten op te stellen en/of te beoordelen. Daarbij staat wat ons betreft altijd voorop dat de overeenkomst enerzijds de juridische risico’s voor uw onderneming beperkt en anderzijds de commerciële belangen in het oog houdt.

Het kenmerk van een goede overeenkomst is niet alleen het helder formuleren van de geldende afspraken en het waarborgen van uw belangen, maar ook het bewaken van consistentie en samenhang met eerdere afspraken tussen partijen onderling én met derden. Bovendien is het vaak de kunst bepalingen weg te laten, die toch al hebben te gelden op grond van de wet, of uw onderneming juist te wijzen op het bestaan daarvan. Verder moet het eventuele mededingingsrechtelijke kader rondom een overeenkomst niet uit het oog worden verloren.

FlexIEbel kan u bij al deze facetten helpen.