Team

Thomas Wildenbeest - Advocaat / Partner

Thomas staat start-ups, MKB en grote ondernemingen bij in verschillende sectoren, waaronder de IT, retail, fashion, food- and agri, life science, e-health en de productiesector. Hij geeft bovendien regelmatig cursussen op het gebied van contracteren. Vanuit zijn gedegen vakkennis, plezier in zijn werk en pragmatische insteek, is Thomas bij uitstek in staat met zijn cliënten mee te denken en samen tot de beste oplossing te komen.

Thomas studeerde zowel Nederlands recht als Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. Hij was daarna eerst bijna vijf jaar als advocaat werkzaam bij DLA Piper in Amsterdam en vervolgens vier jaar bij Van Benthem & Keulen in Utrecht. Thomas heeft veel ervaring opgedaan in de (internationale) advocatuur op het gebied van commerciële contracten, technologie en intellectuele eigendom. In januari 2017 richtte Thomas het advocatenkantoor FlexIEbel op.

Typerend voor de advisering van Thomas is het terugbrengen van de kwestie naar de kern en daarvoor een oplossing te vinden. In conflictsituaties is dat in veel gevallen niet de gang naar de rechter, maar juist een minnelijke regeling. In adviestrajecten is dat in vrijwel alle gevallen geen ellenlange overeenkomst, maar een kort en bondige overeenkomst waaruit de wederzijdse rechten en verplichtingen blijken. Veel bepalingen hebben immers toch al te gelden op grond van de wet en het is zonde dit wettelijk kader niet in het voordeel van cliënt te gebruiken. Dit geldt voor zowel in commerciële samenwerkingen en participaties als in het intellectuele eigendomsrecht.

 

Daarnaast is Thomas tijdens zijn loopbaan meerdere malen gedetacheerd geweest bij grote multinationals. Binnen deze bedrijven heeft hij goed leren omgaan met het het balanceren tussen de wensen van de business en het juridische speelveld waarbinnen moet worden gehandeld.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Thomas zich geregistreerd op de volgende drie rechtsgebieden: ICT Recht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

LinkedIn_Logo50x50.png

 

 

Nicolaas Huppes - Counsel

Nicolaas Huppes 2.JPG

Nicolaas is gespecialiseerd in alles wat met contracten te maken heeft. Van de eerste intentieverklaring tot in detail uitgewerkte overeenkomsten en van advies over beëindigingsmogelijkheden tot procedures over schadevergoeding. Kenmerkend bij alles wat Nicolaas doet, is de gedachte ‘less is more’. Als afspraken niet op één A4-tje passen dan weten partijen kennelijk niet wat zij willen en is ‘nog even niets doen’ vanuit juridisch perspectief vaak een goed advies. Deze insteek maakt het mogelijk om relatief kostenefficiënt te adviseren. Naast het contractenrecht heeft Nicolaas veel ervaring met het aanbestedingsrecht. Hij heeft met talloze aanbestedingen meegekeken en is herhaaldelijk met succes tegen gunningsbeslissingen opgekomen.  

 

Nicolaas studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Leiden. Het vak heeft hij geleerd in de negen jaar dat hij advocaat was bij DLA Piper in Amsterdam. In deze periode heeft hij veel ervaring opgedaan in de internationale advocatuur. Na jaar in jaar uit duizenden contracten te hebben beoordeeld, weet Nicolaas hoe een goede overeenkomst in elkaar steekt.

 

Sinds medio 2016 is Nicolaas als zelfstandig jurist werkzaam en in die hoedanigheid onder meer als  counsel verbonden aan FlexIEbel. Vanuit het klassieke advieswerk beweegt Nicolaas zich meer in de richting van ‘legal consultancy’ bij grote projecten. Zo maakt hij deel uit van het projectteam van een grote telecomprovider dat zich bezig houdt met de gevolgen van arresten van de Hoge Raad over de ‘gratis mobieltjes’ en goederen- en consumentenkrediet.

 

  FlexIEbel B.V.
Velperplein 23
6811 AH Arnhem
+ 31 (0)26 800 12 10
+ 31 (0)6 47 898 555
info@flexiebel.nl
  KvK: 72681373
Btw: NL859195673B01

Deel deze pagina: